*سامانه نوبت دهی حضوری اینترنتی آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک پرديس حافظ* لطفا نکات زیر را مطالعه نمایید


به سامانه نوبت دهی اینترنتی آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک پرديس حافظ . خوش آمدید. لطفا برای دریافت نوبت پذیرش اینترنتی، مطابق مراحل زیر اقدام نمایید:

- این سیستم جهت نوبت آزمایش PCR CORONA نمیباشد - هر نوبت مختص یکنفر میباشد - برای نفرات بعدی باید حتما از شماره موبایل دیگری استفاده شود - نوبت فقط در تاریخ مورد درخواست و بصورت مراجعه حضوری معتبر است - دریافت نوبت به منزله پذیرش و نمونه گیری در تاریخ دریافتی نمیباشد (بعضی از آزمایشها نیاز به شرایط بخصوص دارند) - افرادی که نوبت اینترنتی دریافت میکنند در الویت پذیرش قرار میگیرند ولی ممکن است بدلیل حضور همزمان چند نوبت اینترنتی در صف پذیرش نوبت اینترنتی قرار گیرند. - دریافت این نوبت بمنزله انجام نمونه گیری خارج از صف مراجعین حضوری نمیباشد و فقط انجام مرحله پذیرش سریعتر صورت میگیرد. باتشکر از شما لطفا اطلاعات درخواستی را وارد نموده و سپس دکمه "دریافت کد" را کلیک نمایید.

روی تاریخ مورد نظر در تقویم کلیک کنید

 
 

شما به آخرین مرحله دریافت نوبت اینترنتی رسیدید، حالا کد یکبار مصرف دریافت شده در پیامک را وارد نموده و سپس دکمه "دریافت نوبت" را کلیک کنید.