به سامانه نوبت دهی اینترنتی آزمايشگاه پاتوبيولوژي و ژنتيک پرديس حافظ . خوش آمدید. لطفا برای دریافت نوبت پذیرش اینترنتی، مطابق مراحل زیر اقدام نمایید:

- این سیستم جهت نوبت آزمایش PCR CORONA نمیباشد

- هر نوبت مختص یکنفر میباشد

- برای نفرات بعدی باید حتما از شماره موبایل دیگری استفاده شود

- نوبت فقط در تاریخ مورد درخواست و بصورت مراجعه حضوری معتبر است

- دریافت نوبت به منزله پذیرش و نمونه گیری در تاریخ دریافتی نمیباشد (بعضی از آزمایشها نیاز به شرایط بخصوص دارند)

- افرادی که نوبت اینترنتی دریافت میکنند در الویت پذیرش قرار میگیرند ولی ممکن است بدلیل حضور همزمان چند نوبت اینترنتی در صف پذیرش نوبت اینترنتی قرار گیرند.

- دریافت این نوبت بمنزله انجام نمونه گیری خارج از صف مراجعین حضوری نمیباشد و فقط انجام مرحله پذیرش سریعتر صورت میگیرد. باتشکر

در صورتی که با پیفام خطای سرویس دهنده پاسخگو نمی باشد و یا تا 60 روز آینده هیچ نوبتی به صورت اینترنتی قابل رزرو نمیباشد مواجه شدید صفحه را بروزرسانی (رفرش) نمایید.